Máy nén khí không dầu

0

NSX: Ventos compressors – Italy
Lưu lượng lớn nhất: 100 Nm3/hr
Áp suất lớn nhất: 40 bar
Công suất: 50 kW
Các loại khí phù hợp: Hydroden, Helium, Argon, Methane, Oxygen, Nitrogen, Nitrous oxide, Carbon dioxit