Dàn hóa hơi O2, N2, AR 300 Nm3/h

0

‘- NSX: Incryo Systems – Ấn Độ
– Model: ISPL-300
– Tiêu chuẩn thiết kế: ASME
– Công suất: 300 Nm3/h
– Khí hóa lỏng sử dụng: Oxy lỏng, Nitơ lỏng, Argon lỏng
– Áp suất thiết kế: 31 BarG
– Vật liệu: Nhôm