Van an toàn CRV ( đồng)

0

NSX: Generant – USA
Áp suất: 10 – 750 Psig
Nhiệt độ: -320º đến 400º F
Vật liệu Seals : PCTFE, Flourosilcone
Kết nối: 1/2″ NPT, 1/4″ NPT, 3/8″ NPT