VAN MỘT CHIỀU 05417

0

NSX: Herose – Đức
Vật liệu: Thân và Cap: Thép không gỉ
Vật liệu seal: PTFE / Carbon filled (25%)
Áp suất: 0 đến 50bar
Kích thước danh định: DN10 đến DN50
Kết nối: BSPP, NPT
Nhiệt độ làm việc: -196°C to +120°C