Điều áp 110R2

  • NSX: Insert Deal/ Ý
   – Kết nối:   3/4″ to 1-1/2″, Áp suất đầu vào: 50 bar
   – Áp suất đầu ra: 0,2-1,5 bar/ 0,3-3 bar/ 0,8-8 bar/1,5-15 bar/3-30 bar/5-50 bar
   – Áp suất làm việc: -20°+80°C
   – Hệ số lưu lượng KV: 8.4
   – Lưu lượng tối đa: ~ 600 Nm/h3
   – Bao gồm áp kế chân 1/4″
   – Vật liệu thân và bên trong: Đồng/Nhôm