Điều áp áp suất thấp R190

 • NSX: Insert Deal/ Ý
  – Kết nối:  1-1/2″, 2″, Áp suất đầu vào: 6 bar
  – Áp suất đầu ra: 20 ÷ 50 • 50 ÷ 150 • 150 ÷ 300 • 100 ÷ 1000 mbar
  – Áp suất làm việc: -20°+60°C
  – Hệ số lưu lượng KV: 6,26 m3/h(mod. A/B/C)• 25 m3/h (mod. D)
  – Vật liệu thân và bên trong: Đồng/Nhôm