Van an toàn IRV ( đồng)

0

NSX: Generant – USA
Áp suất:
– FKM and Fluorosilicone : 10 – 750 Psig
– PTFE and PCTFE: 50 – 150 Psig
Nhiệt độ: -320º đến 375º F
Vật liệu Seals : PKM, PTFE, Fluorosilicone, PCTFE
Kết nối: 1/2″ NPT, 1/4″ NPT, 3/8″ NPT