Bơm khô Edwards iXH

0

Nhà sản xuất: Edwards- Anh
Loại: iXH100, iXH200H , iXH610, iXH 1210, iXH 1210H, iXH 1210HT, iXH1220H, iXH 1820, iXH 1820T,iXH 1820H, iXH 1220HTX, iXH3030, iXH 3030T,iXH 3030TX
Kích thước: 100-300 m3/h
Tốc độ: 100-2900 m3/h
Độ chân không: 3.7×10-3 – 1.5×10-2 Torr
Công suất tối đa: 2.1 – 5.7 kW
Kết nối đầu vào: 63 -160 ISO
Kết nối đầu ra: 40 NW
Lưu lượng: 2.0 – 5.0 l/min
Khối lượng: 260 – 625 kg