Bơm khô Edwards iXL120

0

Nhà sản xuất: Edwards- Anh
Loại: iXL120, iXL120N
Tốc độ: 110 m3/h
Áp suất: 0.013 mbar
Công suất: 0.55 kW
Kết nối đầu vào: 63 ISO
Kết nối đầu ra: 25 NW
Lưu lượng: 1 l/min
Khối lượng: 59 kg