Máy nén khí màng

0

NSX: Ventos compressors – Italy
Lưu lượng lớn nhất: 400 Nm3/hr
Áp suất lớn nhất: 900 bar
Công suất: 200kW
Các loại khí phù hợp: Hydroden, Helium, Argon, Methane, Oxygen, Calibration gases, nitrogen