Bơm chân không E2M18

0

Nhà sản xuất: Edwards- Anh
Loại: E2M18
Áp suất chân không lớn nhất: 1×10-3 mbar
Lưu lượng: 20.5 m3/h
Công suất: 0.55 kW, độ ồn thấp: 57 dB
Cổ hút của bơm có size: NW25
Dung tích chứa dầu min: 0.75 lít, max: 1.05 lít.
Sử dụng dầu Ultragrade 19
Trọng lượng: 39 kg