Van an toàn CRV ( thép)

0

NSX: Generant – USA
Áp suất: 10 – 750 Psig
Nhiệt độ: -320º đến 375º F
Vật liệu Seals : PCTFE, Viton or Teflon
Kết nối đầu vào: 1/2″ NPT, 1/4″ NPT;
Kết nối đầu ra: 1/4″ FNPT, 1/2″ FNPT, 3/8″ FNP, xả ra không khí