Bơm chân không Edwards E2M80

0

Nhà sản xuất: Edwards- Anh
Loại: E2M80
Áp suất chân không lớn nhất: 1×10-3 mbar
Lưu lượng: 80 m3/h
Công suất: 2.2 kW, độ ồn thấp: 70 dB
Cổ hút của bơm có size: ISO40
Dung tích chứa dầu min: 4 lít, max: 6.3 lít.
Sử dụng dầu Ultragrade 70
Trọng lượng: 102kg