Điều áp áp suất thấp 214R3

 • NSX: Insert Deal/ Ý
  – Kết nối:  1/4″ to 3/8″, Áp suất đầu vào: 10 bar
  – Áp suất đầu ra: 0,02 ÷ 1,5 • 0,03 ÷ 3 bar
  – Áp suất làm việc: -20°+60°C
  – Hệ số lưu lượng KV: 1,4 m3/h
  – Vật liệu thân và bên trong: Nhôm