Điều áp áp suất thấp 210R3

 • NSX: Insert Deal/ Ý
  – Kết nối:  3/4″ to 1-1/2″, Áp suất đầu vào: 7 bar
  – Áp suất đầu ra: 5 ÷ 45 • 10 ÷ 120 • 10 ÷ 400 mbar (mod. A•B•C),15 ÷ 700 • 200 ÷ 1200 mbar (mod. D•E)
  – Áp suất làm việc: -20°+60°C
  – Hệ số lưu lượng KV: 1,4 m3/h (mod. A/B/C) • 8,4 m3/h (mod. D/E)
  – Vật liệu thân và bên trong: Đồng hoặc nhôm