Bơm khô Edwards iXl

0

Nhà sản xuất: Edwards- Anh
Loại: iXL250Q, iXL500Q, iXL500R, iXL750Q
Kích thước: 250 – 750 m3/h
Độ chân không: <5×10-3mbar
Công suất tối đa: 5.3 – 9.8 kW
Kết nối đầu vào: 160 ISO
Kết nối đầu ra: 40 – 50 NW
Lưu lượng: 7 – 11 l/min
Khối lượng: 515- 918 kg