Bơm chân không E2M28

0

Nhà sản xuất: Edwards- Anh
Loại: E2M28
Áp suất chân không lớn nhất: 1×10-3 mbar
Lưu lượng: 32.5 m3/h
Công suất: 0.75 kW, độ ồn thấp: 57 dB
Cổ hút của bơm có size: NW25
Dung tích chứa dầu min: 1.2 lít, max: 1.5 lít.
Sử dụng dầu Ultragrade 19
Trọng lượng: 44 kg