Điều áp áp suất thấp R160

 • NSX: Insert Deal/ Ý
  – Kết nối:  1/2”-F (vào) • 3/4″-F (ra), Áp suất đầu vào: 6 bar
  – Áp suất đầu ra: 5 ÷ 45 • 20 ÷ 200 • 150 ÷ 700 mbar
  – Áp suất làm việc: -20°+60°C
  – Hệ số lưu lượng KV: 0.75 m3/h
  – Vật liệu thân và bên trong: Đồng/Nhôm