Điều áp lưu lượng lớn R126

 • NSX: Insert Deal/ Ý
  – Kết nối: EN 1092-1/01A DN80 • DN100, Áp suất đầu vào: 30 bar
  – Áp suất đầu ra: 0,2 ÷ 1,5 • 0,3 ÷ 3 • 0,6 ÷ 6 bar, 1,5 ÷ 15 bar
  – Áp suất làm việc: -20°+60°C
  – Hệ số lưu lượng KV: 65 m3/h
  – Vật liệu thân và bên trong: Đồng
  – Bao gồm Áp kế