Điều áp lưu lượng lớn R3128

 • NSX: Insert Deal/ Ý
  – Kết nối:  1”1/2-F • 2”-F (GAS/NPT). Áp suất đầu vào: 30 bar
  – Áp suất đầu ra: 0,2 ÷ 1,5 • 0,3 ÷ 3 • 0,6 ÷ 6 • 1,5 ÷ 15 bar
  – Áp suất làm việc: -20°+60°C
  – Hệ số lưu lượng KV: 25 m3/h
  – Vật liệu thân và bên trong: Thép không gỉ 316L