Bảng điều khiển phân tích khí 1/4 DIN

0

Model: OMD-501D
Cấu hình: Trace (PPM)
Tầm hoạt động: 0 – 10/100/1000ppm/1%/5%/10%/25%/100%
Phạm vi ID: 1 – 5V DC
Màn hình: Màn hình màu

Báo động: 2 Adjustable NO or NC Contacts w/ Delay Mode
Đầu ra: Đầu ra analog 4 – 20mA , Phạm vi ID