Máy phát Oxy treo tường, CE

0

Model: OMD-150
NSX: Southland Sensing – USA
Cấu hình cho Trace (PPM) hoặc Phần trăm (%), Phân tích
Màn hình: Đồ họa với Đèn nền
2-Wire Loop hoặc 6-Wire Configuration
Nguồn điện: 12 – 24V DC