MÁY TRỘN 2 KHÍ (KHÔNG DỄ CHÁY) >= 0-2000 SCFH

0

Hỗn hợp khí:
0-30% CO2 trong Argon
0-10% oxy trong Argon
0-50% Heli trong Argon
0-50% Heli trong Nitơ
0-50% CO2 trong nitơ
Lưu lượng:
0-2000 SCFH (0-53.6 Nm3 / h) (Kiểu: 6105 – 8105),
0-5000 SCFH (0-134 Nm3 / h) (Kiểu: 6205 – 8205),
0-10.000 SCFH (0-268 Nm3 / h) (Kiểu: 6305 – 8305),
0-20.000 SCFH (0-536 Nm3 / h) (Kiểu: 6405 – 8405)
Áp lực khí đầu vào: CATALOG
Áp suất khí hỗn hợp: CATALOG